Werkgroep Trage Wegen

Van harte welkom op onze pagina. 

 

Onze begeleidsters zijn: Joke Cornelis, Cille Blondiau & vele andere medewerkers in de verschillende gemeenten.

Contactadres van ProMobiel-werkgroep "TRAGE WEGEN": tragewegen.kb@gmail.com

 

Trage Wegen

Uitnodiging voor de komende wandelingen van onze ProMobiel-werkgroep 'TRAGE WEGEN'

ProMobiel-werkgroep 'TRAGE WEGEN' nodigt uit...

 

 

De volgende ProMobiel - TRAGE WEGENWANDELINGEN:

 

Trage (Wegen) Wandelingen najaar 2020

 

ALLE Tragen Wegenwandelingen voor het najaar 2020 worden gecancelled, omwille van de Coronacrisis. 

Het bestuur van werkgroep 'Trage Wegen' bekijkt dit voor de verdere toekomst en zal ook communiceren via deze ProMobiel-website.

 
 

¥ 

 
 

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Wandelschoenen aangeraden, moeilijk toegankelijk met buggy’s.

MONDMASKERS VERPLICHT (er is registratie van de aanwezigen omwille van de Coronacrisis).

 

 

 

 

 

 

 

Is er toekomst voor onze TRAGE WEGEN in Vlaanderen? (info vanuit VZW Trage Wegen)

Welke toekomst voor onze trage wegen?

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen de Wet op de Buurtwegen gaan vervangen door een Decreet op de Gemeentewegen. Dé hamvraag: moeten we ons zorgen maken voor de toekomst van de trage wegen in Vlaanderen?

Er wordt gekozen voor decreetsvoorstel, een initiatief van enkele volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement. Voor N-VA zijn dit Lies Jans, Wilfried Vandaele en Bert Maertens. Voor CD&V onderschrijven Dirk De Kort en Lode Ceyssens de nota en voor Open VLD tekent voorzitster Gwendolyn Rutten.

De conceptnota getuigt van een degelijke voorbereiding en is tegelijk ook ambitieus. De Vlaamse meerderheidspartijen streven op vlak van het wegenrecht een aanzienlijke vereenvoudiging na, door buurtwegen en de huidige gemeentewegen te integreren in één juridisch statuut. Dat worden dan de 'gemeentewegen 2.0', naar analogie met wat het Waals Gewest in 2014 ook heeft gedaan. Eén statuut voor alle wegen onder het wegbeheerschap van de gemeente. Het nieuwe kader zou dus gelden voor zowel de gewone straten als de trage wegen samen. Dat heft alvast psychologisch toch de minderwaardigheidsbarrière van de kleine voetwegjes op.

 

Er komt géén actuele Atlas der Gemeentewegen, in tegenstelling tot in Wallonië, waar momenteel de eerste proefprojecten worden opgestart. Dit vanuit een logica van planlastbeperking. Alle kaarten met gemeentewegen op, dus ook de Atlas der Buurtwegen, blijven van kracht. Toch komt er wel degelijk een verzamelkaart: het gemeentelijk wegenregister. Daarvoor kijkt de decreetgever mogelijk naar het Wegenregister van het Agentschap Informatie Vlaanderen, waarop het àlle gemeentwegen wenst te integreren. Dus ook de huidige buurtwegen, ongeacht of ze nu zichtbaar zijn op het terrein of niet.

Eerder gesteld: de conceptnota bevat mooie principes, maar het kan nog alle kanten op. Vooral op procedureel-technisch vlak zijn het decreetsteksten zelf die het verschil zullen maken.

Welke inspraak en welke administratieve beroepsmogelijkheden krijgt de individuele burger? (Bij gemeentelijke rooilijnplannen kan die vandaag voor beroep bv. enkel naar de Raad van State.)

Krijgen adviezen inzake wegen van provincies of Vlaamse overheid een bindend karakter?

Komt er een écht digitaal gemeentelijk wegenregister waarvan de technische referenties worden vastgelegd? Wordt het plaatsen van borden 'private weg' op gemeentewegen om passanten af te schrikken verboden? Zal het 'verwijder eens een voetwegje'-dienstbetoon accuraat een halt worden toegeroepen? 

  

Er moeten dus wel wat nootjes gekraakt worden vooraleer deze conceptnota ook echt een decreet wordt, maar de Vlaamse meerderheidspartijen houden de tred erin. Nog deze zomer worden heel wat belanghebbenden en organisaties gehoord over de conceptnota.

Trage Wegen is uiteraard ook op de afspraak en zullen onze opmerkingen, bevindingen en bezorgdheden doorgeven. Dit najaar begint dan de parlementaire weg: de initiatiefnemers schrijven decreetsteksten, dienen deze in bij het Vlaams Parlement, er komen lezingen in de commissie Mobiliteit & Openbare Werken, eventueel zelfs hoorzittingen, ... Vooraleer een tekst in het volledige halfrond ter bespreking en ter stemming komt, schrijven we allicht winter 2016-2017.

We houden u op de hoogte! Het staat jullie natuurlijk vrij om zelf ook contact op te nemen met één van de initiefnemers (zie hierboven) en jullie vragen en bezorgdheden te delen.

Meer info: Steven Clays - 09 331 59 21 (  steven.clays@tragewegen.be ) en Ilse Mertens - 09 331 59 23 (ilse.mertens@tragewegen.be)

 

De VZW Trage Wegen

Duizenden mensen vragen om meer en betere trage wegen.

Voor die achterban neemt Trage Wegen vzw heldere standpunten in.

We focussen op de waarden die trage wegen toevoegen aan onze samenleving.


  • We pleiten voor een fijnmazig tragewegennetwerk.
  • We eisen een evenwaardige infrastructuur voor wandelaars en fietsers die de vergelijking doorstaat met de wegen voor Koning Auto.
  • We gaan voor aangename steden en woonbuurten, doordrongen van trage wegen.
  • We willen open ruimte en het patrimonium op het platteland behouden.

Werkgroep Trage Wegen heet jullie welkom

Trage wegen...wat houdt dat nu in??


buurtwegen voetwegen kerkwegels veldwegen landwegen trage wegen jaagpaden oude treinbeddingen holle wegen bospaden landelijke wegen dijkpaden wandelpaden aardewegen eenmanswegen servitudewegen oude trambedding voetwegels loswegen karrensporen zandwegen boswegen molenwegen smokkelwegen kruiwegen kerkwegen bedevaartwegen ruilverkavelingswegen


Zet trage wegen in de kijker op de Dag van de Trage Weg 2017

Zet trage wegen in de kijker op de Dag van de Trage Weg 2017
 

Kruis 14 en 15 oktober alvast aan in je agenda, want dan trekken we weer massaal de trage wegen op voor de Dag van de Trage Weg. Op het élan van 2016 - meer dan 250 activiteiten! – gaan we ook dit jaar voor een veelzijdig programma dat de trage wegen nog bekender en geliefder maakt in Vlaanderen en Brussel.

ZIN OM mee te doen en / of mee te helpen organiseren

Neem contact op met onze werkgroep via: promobielkbv@gmail.com

 

Surf ook naar www.dagvandetrageweg.be voor meer info en inspiratie.

https://www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/4200-zet-trage-wegen-in-de-kijker-op-de-dag-van-de-trage-weg-2017

ACTUEEL: Waar is de werkgroep ProMobiel - 'TRAGE wegen' momenteel mee bezig?

Onze kerngroep komt om de drie maanden samen.

Er worden weer een aantal wandelingen voorzien in het najaar en voorjaar 2017

 

In Bornem en Puurs werd onder grote belangstelling ( resp 150 en 50 deelnemers) nieuwe trage wegen geopend. 

De voorbije periode gingen er 3 wandelingen door en 1 afgeschaft door het ruige weer.

 

Een groot actiepunten blijft het Weertse veer - er worden acties hieromtrent voorbereid.

 

      

BLAASVELD (gemeente Willebroek) 

Mensen gezocht die aandacht willen hebben voor de TRAGE WEGEN in BLAASVELD

Wij zoeken op dit moment mensen, die de Trage Wegen in Blaasveld belangrijk vinden.


De bedoeling is om deze onder de aandacht te brengen van het publiek en samen met het beleid te bekijken of deze wegen een update nodig hebben.


Heb jij interesse?

Geef ons dan een seintje op het mailadres van ProMobiel KBV: promobielkbv@gmail.com met vermelding van naam en telefoonnummer.


Wij nemen dan contact met U.