De werkgroep VERKEERSVEILIGHEID voorziet een volgende bijeenkomst

 
We plannen een vergadering van de werkgroep op 12 december, 20 uur in het ACV-lokaal in Willebroek
August Van Landeghemstraat 54; 2830 Willebroek
 
Heeft U interesse of heeft U onderwerpen hebt die u graag besproken had gezien, gelieve ze dan voor einde novermber door te geven op ons mailadres.
 
Bedankt alvast.
 
 
Werkgroep Verkeersveiligheid
Verbonden aan ProMobiel KleinBrabant - Vaartland

 

De werkgroep verkeersveiligheid wil zich vooral richten op de kwetsbare weggebruiker.

Elk jaar zullen zij een ander thema benaderen...

Men tracht dit te doen op een constructieve manier met de lokale besturen

Heeft U een item waarvan je zegt dat het de moeite waard is om bij stil te staan, geef dan een seintje aan de werkgroep op volgend adres: werkgroep.verkeersveiligheid@gmail.com

De werkgroep "Verkeersveiligheid" wenst een goede samenwerking met de gemeentebesturen...

In die zin stelden zij een verzoek op aan de gemeentebesturen.

Op dit moment lijkt enkel het gemeentebestuur van Sint Amands geïnteresseerd!!

De werkgroep gaat ervan uit dat ook de gemeenten Willebroek, Bornem & Puurs een samenwerking voorop stellen, om samen tot een fijne uitwisseling te komen met de burger(s).

AKTUEEL THEMA, waarrond momenteel gewerkt wordt

Verkeersveiligheid rond 'werven' in de verschillende gemeenten

Signalisatie, omleidingen en andere factoren kunnen een grote rol spelen bij 'werven' ten aanzien van kwetsbare weggebruikers, onze werkgroep wil daar graag bijzondere aandacht voor.

 

Onze werkgroep "Verkeersveiligheid" feliciteert het gemeentebestuur van Sint Amands

Geachte heer Burgemeester, 

Sint-Amands haalde nog eens de nationale pers en dan nog wel met een enorm positief bericht. Het is één van de drie gemeenten in de provincie Antwerpen die in 2015 geen doden of zwaargewonden in het verkeer moesten betreuren.
 
Als pas opgerichte werkgroep Verkeersveiligheid hebben wij daar uiteraard niet aan meegewerkt maar u en uw personeelsleden des te meer. Wij houden er dan ook aan oprecht "proficiat" te zeggen.
 
Op de eerste plaats eindigen is een prachtresultaat maar legt de lat des te hoger voor de komende jaren. Wij zijn er van overtuigd dat jullie op het zelfde elan zullen voortgaan en zijn graag bereid te helpen waar nodig.
 
Met vriendelijke groeten
 
 
Werkgroep Verkeersveiligheid
Verbonden aan ProMobiel KleinBrabant - Vaartland

 

Oprichting Werkgroep Verkeersveiligheid

 

Op 6/10/2016 werd de Werkgroep Verkeersveiligheid van ProMobiel Klein-Brabant / Vaartland boven de doopvont gehouden. Werkgroep is misschien nog een groot woord voor de drie leden en een waarnemer van de koepel, maar wij hopen uit te groeien tot een volwaardig onderdeel van ProMobiel.

 

Alhoewel verkeersveiligheid alle weggebruikers ten goede komt, hebben wij toch een (meer dan) lichte voorkeur de KWETSBARE weggebruiker centraal te stellen. Zij moeten extra uitkijken voor de gevaren en  de wegcode kennen en respecteren. De niet-zwakke weggebruikers moeten zorgen de zwakkere niet in gevaar te brengen. Uiteindelijk is het alsof de kwetsbare weggebruiker het in zijn zwembroek moet opnemen tegen tegenstanders in een harnas. Of alsof één ongewapend infanterist een tank bestrijdt.

 

Op onze eerste vergadering hebben we besloten thematisch te werken. Ieder jaar of halfjaar kiezen we een pijnpunt uit dat we dan extra in de verf zetten zonder het echter nadien te vergeten.

 

Ons eerste thema is “Werven en werken”. We worden er dagelijks mee geconfronteerd: wegenwerken of bouwwerken die de beschikbare wegen geheel of gedeeltelijk in beslag nemen. Voor zover onze wegen in normale omstandigheden al verkeersveilig zijn, wordt het een ander verhaal als men erop of errond begint te werken.

 

Een omleiding wordt meestal alleen in functie van de automobilist voorzien en de zwakke weggebruikers moeten hun plan trekken. Meer zelfs, het komt meermaals voor dat rustige straten waar fietser en voetgangers ruim hun plaats hebben, plots overspoeld worden door de (hen) omrijdende auto’s. En wanneer slechts een deel van de rijbaan beschikbaar blijft, wordt dat grotendeels of geheel voor de automobilist gereserveerd.

 

Het is ons met  onze beperkte bezetting niet mogelijk alle problemen met werken en werven op te lijsten. We zouden dan ook een tweevoudige oproep willen doen:

 

-          Wie wil onze werkgroep komen versterken? Wij denken niet alleen aan echt werkende leden maar ook aan vertegenwoordigers van andere werkgroepen die ons thema’s of items binnen ons thema aanreiken en/of bereid zijn binnen hun werkgroep hier aan te werken.

-          Wil iedereen die opmerkingen of problemen heeft bij een werf of een werk, het ons melden zodat wij een breder beeld krijgen?

 

Alle berichten zijn welkom op het emailadres werkgroep.verkeersveiligheid@gmail.com

 

       

Naar analogie met de andere verkeersplatforms start ProMobiel KBV eveneens met een cel "VERKEERSVEILIGHEID" voor onze regio Klein-Brabant / Vaartland (Willebroek).

Verantwoordelijken / trekkers zijn: Paul Ceunen / Marc Segers / Jan Cortebeeck

STA HIER EVEN BIJ STIL...

Op 22 maart van dit jaar werden 35 mensen gedood en meer dan 300 gewond bij twee laffe aanslagen. Gans België stond (terecht) op zijn kop en vele tientallen politieagenten en militairen werden ingezet om meer dergelijke dwaze daden te voorkomen.

 

In de loop van 2015 kwamen bij 40.303 ongevallen 732 mensen om het leven en werden er 52.571 gewond. Toen deze cijfers op 19 juli werden bekend gemaakt zullen die allicht wel indruk gemaakt hebben op de nabestaanden van de slachtoffers maar voor het overige vond niemand het nodig hierover zijn of haar bezorgdheid uit te drukken.

 

Meer zelfs. Toen even later een verbod op de radarverklikker ter sprake kwam, vond de bevoegde minister het nodig zich hiertegen te verzetten.

 

Tijdens mijn verlof had ik het hierover met een Duitser. In zijn land vallen jaarlijks zo’n 4000 doden in het verkeer. Hij zei dat de grote massa het ziet alseen offer dat moet gebracht worden aan de verkeersgoden. Offer waarvoor? Om in de file te mogen staan? Om het milieu te mogen verpesten?

 

We zullen zeker niet in staat zijn om alle slachtoffers te vermijden. We kunnen wel de gelatenheid trachten weg te werken. En proberen de bedienaars van de eredienst van de verkeersgoden een halt toe te roepen.

 

Wil jij daar binnen Klein-Brabant / Vaartland aan meewerken? Laat het ons dan snel weten op promobielkbv@gmail.com

 

 

 

Verenigingen voor verkeersveiligheid...


Zie website van het 'netwerk Duurzame Mobiliteit': https://verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/