Mobiel 21 geeft mensen in armoede een duwtje in de rug

 

Mobiel 21 staat achter de 1 op 7-campagne  Samen tegen armoede van Welzijnszorg. En maakt er ook werk van.

image

Sinds 2012 werkt Mobiel 21 samen met het Netwerk tegen Armoede en Welzijnsschakels in het bijzonder aan een betere mobiliteit voor mensen in armoede. Via projecten als Mobikansen en ikgeraakerniet.be.

Mobiliteit is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Ergens geraken is voor veel mensen verre van evident: ouderen, mensen met een handicap, mensen in armoede, inwoners van het platteland, nieuwkomers, ...geraken niet altijd waar ze moeten of willen geraken.

Mobiel 21 zet zijn expertise in om vervoersarmoede aan te pakken. Mobiliteit is immers pas echt duurzaam als ze voor iedereen werkt en betaalbaar is, ecologisch verantwoord, veilig en rechtvaardig. Voor alle groepen in onze samenleving.

 

Sociaal - kansengroepen & mobiliteit

   


Ons ankerpunt & coördinator is Reinhilde Goossens ; zij volgt een aantal situaties op en brengt deze via ProMobielKBV onder de aandacht van het beleid.


Onze aandacht moet vooral ook gaan naar kansengroepen die het moeilijk hebben in onze maatschappij...

Mensen in de kansarmoede worden nog zwaarder getroffen bij gebrekkige basismobiliteit...; in dat verband zijn er schrijnende getuigenissen.


Daarom ook willen wij regelmatig de vinger aan de pols houden bij De Schakel Puurs, de Vierde Wereldbeweging Willebroek, lokale Ziekenzorg-afdelingen, enz...
Regelmatig zal U op deze pagina duiding vinden bij deze problematiek.