Werkgroep "leefbaarheid & mobiliteit" - verkeersassen / dorpscentra

 

Begeleiders: Chris Van Dijck / Joos Wauters / Isolde Vandemoortele / Lieven HavermansLeefbaarheid rond verkeersassen / dorpscentra

INFOAVOND rond fijn stof in Klein-Brabant

Onze ProMobielwerkgroep “Leefbaarheid & mobiliteit” waarschuwt reeds geruime tijd rond de toenemende luchtverontreiniging langs N16, N17 & A12.   Via RTV-Mechelen vernemen we dat er recent een fijnstof-meting werd gedaan door GROEN Klein-Brabant langs onze verkeersassen en in de...

Waar liggen wij van wakker?

Wij ijveren voor een verbetering van de leefbaarheid langsheen de verkeersassen en dorpscentra in de regio door het terugdringen van het gebruik van de wagen (en dus de files) en meer gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets/stappen en het stimuleren van car-pooling naar werk en/of winkel.Als...

Dit zijn enkele items waar wij ons momenteel over buigen:


- Hoe willen wij deze N16 in de toekomst zien; we weten dat er nog veel gaat wijzigen.

- CO2- uitstoot en geluidshinder.

- De huidige verkeersontwikkeling op onze belangrijkste verkeersassen (N17 - N16 - A12).

- De situatie in onze dorpskernen - autoluw en meer leefbaar?