Bereikbaarbaarheid BEDRIJVEN in onze regio....vul jij onze enquête in?...

Wij zoeken dan samen naar betere opportuniteiten…                                                                                    

 

Enquête bereikbaarheid bedrijven

Wat kunnen we voor je doen ?

 

Vragenlijst

 

1.  Is er in uw bedrijf een bedrijfsvervoerplan?

O  Ja                         O  Neen

 

Zo ja, kent u dit? Uw Bedrijf is…………………………..

O  Ja                         O  Neen

 

2.  Is er in uw bedrijf een mobiliteitsmedewerker of een ander persoon die u kan aanspreken om alternatieve  vervoersmogelijkheden te bespreken?

O  Ja                         O  Neen

 

3.  Stelt u bedrijf bedrijfsfietsen te beschikking?

O  Ja                         O  Neen

 

4.  Hoe doet u de verplaatsing woon-werk?

O Fiets                O  Openbaar vervoer       

O  Motorfiets       O  Auto                      O  Carpool

 

5.  Kent u het Blue Bike-initiatief? 

O  Ja                         O  Neen

 

6.  Is er een bewaakte fietsenstalling in uw bedrijf?

O  Ja                         O  Neen

 

7.  Is er de mogelijkheid om te douchen voor u het werk aanvat?

O  Ja                         O  Neen

 

8.  Is er de mogelijkheid om natte kleren te laten drogen?

O  Ja                  O  Neen

 

9.  Kent u autodelen?

O  Ja                  O  Neen

Zo ja, hoe kent u het?

………………………………………………………………

 

10.             Zou u met het openbaar vervoer komen indien een betere verbinding tot stand zou komen?

O  Ja                  O  Neen

 

11.             Is er in uw bedrijf een soort mobiliteitsbudget?

O  Ja                  O  Neen

 

12.             Zijn er bedrijfswagens in uw bedrijf?

O  Ja                  O  Neen

 

Eigen voorstel:……………………………………………………..

 

Deze enquête kan u afgeven aan één van onze ACV afgevaardigden in uw bedrijf of steek het in een ACV bus

 

Of digitaal terug sturen naar;

PromobielKBV – werkgroep Bereikbaarheid bedrijven

lverheyden@acv-csc.be

yves.vanantwerpen@acv-csc;be

 

Alvast bedankt dat u de tijd nam om aan deze enquête deel te nemen

 

 

Actueel: werkgroep "bereikbaarheid bedrijven" is opgestart en werkt rond volgende voorbereidingen

- Er wordt een enquête voorbereid om de werknemers van de bedrijven langs de N16 - 17 en A 12 te bevragen.

- Ook de gemeenten worden gevraagd om mee te werken en samen met de bedrijven, het gebruik van bedrijfsfietsen te stimuleren (eventueel in combinatie met het openbaar vervoer). 

Nieuws gemeenteraad Puurs:
Bereikbaarheid van sommige bedrijven in Puurs met de fiets is niet evident; er zou nu toch een stukje oplossing komen door de fietsinfrastructuur in de Lichterstraat te optimaliseren. Het blijft een moeilijk gegeven...

 

   Bereikbaarheid Bedrijven

Deze werkgroep is van start gegaan op 12/10/16...

Heeft U interesse voor om hierbij mee te denken? Geef ons dan een seintje op  promobielkbv@gmail.com

In samenwerking metBegeleiders: Ludo Verheyden, Heidi Pintens & Ludo De Prins

 

DUIDING:

Iedereen merkt dat er iets aan de hand is rond de bereikbaarheid van de bedrijven in onze regio...kunnen we samen oplossingen bedenken en voorstellen doen aan de bedrijven, beleidsmensen & werknemers?

Onze leefbaarheid en welzijn hangt hier een stukje van af.

Ben jij ook zo iemand die daar absoluut met ons over wil nadenken, dan ben je welkom op onze denktank.

FOTO:

Enkele mensen van de denktank:

Verslagje denktank 14/11/16

VERSLAG ‘BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN”              14 november 2016          Dienstencentrum ACV Puurs

Aanwezig: Goranka ‘Alcon), Evi Van Driessche (Purna), Tonny Daems (Peleman), Ludo De Prins (gemeente Puurs), Maria Van Lint  (regiowerking) Ludo Verheyden (Zonepropagandist ACV)

             -         Verwelkoming en verduidelijking opzet + werking Promobiel (Ludo)

-         Geringe opkomst door overlappende vergadering  van ACV (Pol Schoeters) te Mechelen

-         Wat bestaat er al?

o    Alcon: fietsvergoeding, carpooling

o   Purna: niets

o   Peleman: fietsvergoeding

-         Problemen: fietsstrook ontbreekt naar de bedrijven  Alcon en Pfizer op de laterale weg.

·        Antwoord gemeentebestuur Puurs: Alcon ligt hier dwars en wil geen ruimte inleveren voor een fietsstrook. Carpoolen wordt hier gestimuleerd

·         door parkeerplaatsen dicht bij ingang te voorzien. Idem voor Pfizer.

·        Slecht openbaar vervoer, geen busverbindingen, pendeldienst onbestaande

·        Bereikbaarheid vanuit de stations quasi nihil onvoldoende openbaar vervoer

·        Geen bedrijfsfietsen (kan wel zie initiatief Colruyt)

o   Opmerking van Maria Van Lint: heeft in haar archieven nog documentatie van Alcon over aanleg transversale weg (wil dit opzoeken)

-         Planning: enquëteformulier opmaken (Ludo & Ludo) en zo bevraging doen bij alle werknemers -  zeer gerichte vragen. Ludo V. neemt hiervoor contact op met Pol Schoeters.

o   Verspreiden via de personeelsdiensten van de bedrijven aan de N16

o   Namen militanten vermelden + logo ACV

o   Volgende vergadering: tweede helft van januari 2017

§  Enqueteformulieren moeten tegen deze vergadering klaar zijn, ook  verspreiden via de respectievelijke personeelsdiensten van de bedrijven

 

Verslaggever

Ludo De Prins

 

Op 12 oktober '16 was de opstart van onze werkgroep "Bereikbaarheid bedrijven", het werd een zeer  vruchtbare vergadering, waarbij een aantal items alvast in de picture kwamen.

 

- aangehaalde punten:

°         laterale weg naast N16: onmogelijkheid om met de fiets de bedrijven (Alcon, Pfizer en Continental) te bereiken

°         aftoetsen wat er leeft bij de werknemers/werkgevers ivm vervoersproblematiek

°         bedrijfsfietsen, samen-aankoop elektrische fietsen

°         Bedrijfsvervoersplannen

°         Samenwerking met gemeentebesturen

°         Coördinatie binnen bedrijvenzones

°         Pendels / I-bussen

°         Trein + fiets (fietspunten stations)

°         Openbaar vervoer dat afgestemd is op de werknemers

°         Bijna alle werknemers zijn momenteel verplicht om met de wagen te komen wegens onbereikbaarheid met OV – gevolg overvolle N16 / N17

°         Parkeerproblemen aan de bedrijven

°         Openhouden stations (met fietspunt) is belangrijk

°         Enquêtes trachten te organiseren in de bedrijven over mobiliteit van de werknemers.

 

 

 
 
 
 


            

 

Enquête - ProMobiel / ACV

Bereikbaarheid bedrijven in onze regio

Ja
Neen
Ja
Neen
Uw bedrijf is...
Ja
Neen
Fiets
Motorfiets
Openbaar vervoer
Auto
Carpool
Ja
Neen